Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Pamětní medaile Vítězi závodů plukovních Pěšího pluku 47

Více

Šavle mužstva finanční stráže s kolkovaným portepé z období vzniku republiky

Více

Legitimácia příslušníka finančnej stráže

Více

Projev brigádního generála Antonína Mikuláše Číly, proneseného na pohřbu Hany Benešové

Více

Soubor fotografií z příjezdu Rudé armády do Mladé Boleslavi

Více

Dárková kazeta plukovníka Karla Holuba

Více

Ruský polní mikrotelefon vzor 1915

Více

Starý snímek z mladoboleslavského ateliéru

Více

Čepice dozorce finanční stráže

Více

Pozůstalost po legionáři Adolfu Nácovském

Více

Cedule označující oddělení finanční stráže na Těšínsku

Více

Vycházková čepice a nárameníky plk. pěch. Jindřicha Ulmana

Více

Osobní přání brigádního generála Antonína Hasala k povýšení pplk. Josefa Hendrycha

Více

Pohlednice finanční stráže

Více

Pamětní medaile 3. čs. střeleckého pluku

Více

Italský útočný nůž 1916

Více

Vycházkový pás policejních důstojníků z období Protektorátu Čechy a Morava

Více

Cedule potravní daně na čáře z Brna Černovic

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – Kommode-Tschako

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – úřednický klobouk

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – Tschako

Více

Blůza četaře 9. čs. střeleckého pluku „Karla Havlíčka – Borovského“

Více

Blůza francouzského legionáře

Více

Pamětní medaile I. Úderného praporu

Více

Puška Mosin M1891

Více

Pamětní odznak vydaný u příležitosti předání praporu Pěšímu pluku 44

Více

Vojenská identifikační známka francouzského legionáře Františka Šperla

Více

Souprava šití francouzského legionáře v letech 1914 –1918

Více

Granát Pétards raquette F2 mle. 1915

Více

Obal na 4,7cm Pzgr. Patr. 36 (t)

Více

Japonská porcelánová figurka

Více

Miniatura střeleckého odznaku I. třídy z pušky

Více

Střelecká plaketa Pěšího pluku 22 „Argonského“

Více

Nadcházející akce

KNIHA

Obálka knihy

Padlým v Artois

Publikace Padlým v Artois seznamuje čtenáře s historií roty Nazdar, prvoválečné legionářské jednotky ve Francii a s historií Hraničářského praporu 2, tělesa čs. branné moci určeného pro službu v pohraničí na Trutnovsku, který od roku 1932 nesl čestný název „Roty Nazdar".

Více

KNIHA

Obálka knihy

Celní úřad Horní Světlá

K výročí 20. let výstavby pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá / Waltersdorf vydala Československá obec legionářská brožuru, která osvětluje historii místa i důvody výstavby pomníku.

Více