Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Historie policie

...

Autor: Tomáš Herajt

Rozsah: 324 stran A5, cca 270 fotografií

Vydání: listopad 2010

Vydavatelství: FORTprint

Cena: 250Kč

Do košíku

V posledních dvaceti letech se na knižním trhu objevilo několik knih, které znovuobjevují historii bezpečnostních sborů na území bývalé Československé republiky. Zcela logicky je většina těchto publikací a monografií zaměřena zejména na sbor československého četnictva. Zcela mimo zájem badatelů stojí československá státní policie. Nová publikace byla sestavena na základě dlouholetého studia archivních materiálů, dobové literatury a vzpomínek pamětníků. Na příkladu Policejního ředitelství v Plzni, které vzniklo ještě v průběhu první světové války, přibližuje tato publikace systém vzniku, organizačního vývoje, personálního obsazení a práce státní policie v letech 1918 – 1945.

Publikace je rozdělena do devíti základních částí, z nichž první popisuje vznik Policejního ředitelství a průběh přijetí zaměstnanců města ke státní policii. Další části popisují kompetenční a organizační vývoj úřadu a personální složení. Nejsou opomenuti ani představitelé policejního ředitelství, kteří ve všech případech přesáhli význam Plzně. V publikaci jsou popsány osudy dvou desítek policistů, kteří zahynuli při výkonu služby, byli umučeni či popraveni v průběhu nacistické okupace, a nebo zemřeli následkem spojeneckých náletů na Plzeň v dubnu 1945. Zejména osudy policistů umučených nacisty v průběhu okupace českých zemí doplňují dějiny protinacistického odboje, neboť činnost některých policistů byla zapomenuta. V publikaci jsou dále popsány spolky a sdružení policistů, která byla při Policejním ředitelství zřízena a která měla svá zastoupení v celé ČSR. Poslední část kompletně popisuje vývoj a popis výstroje, výzbroje a hodnostního označení státní policie. Každá kapitola je zpracována tak, že přináší obecné informace o dané problematice ke státní policii a následně je popsána situace u Policejního ředitelství v Plzni. Textová část je doplněna bohatým obrazovým materiálem, z velké části dosud nepublikovaným.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Padlým v Artois

Publikace Padlým v Artois seznamuje čtenáře s historií roty Nazdar, prvoválečné legionářské jednotky ve Francii a s historií Hraničářského praporu 2, tělesa čs. branné moci určeného pro službu v pohraničí na Trutnovsku, který od roku 1932 nesl čestný název „Roty Nazdar".

Více

KNIHA

Obálka knihy

Celní úřad Horní Světlá

K výročí 20. let výstavby pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá / Waltersdorf vydala Československá obec legionářská brožuru, která osvětluje historii místa i důvody výstavby pomníku.

Více