Připomínka úmrtí T.G. Masaryka na Holých Vrších

Jakub Mikolášek 14.09.2023

Ve čtvrtek 14. září uběhlo 86 let od úmrtí prezidenta T. G. Masaryka. Přijali jsme pozvání do nedalekých Holých Vrchů, kde jsme se zúčastnili krátkého pietního setkání u lípy, nesoucí jméno našeho prvního pana prezidenta. Na setkání byli kromě legionářů pozváni ještě zástupci obce Březno s tamními baráčníky a zúčastnilo se i několik holovršských občanů. Krásnou kulisou této komorní akce bylo slunečné počasí s dalekými výhledy po vlasti české.