Legiovlak v Doksech a 105. výročí smrti legionáře Václava Rajchla

Tomáš Drábek 15.07.2023

Tuto sobotu 15. července se členové naší jednoty navzdory vysokým teplotám rozhodli strávit nikoliv u vody, nýbrž v historických stejnokrojích.

První částí programu byla zastávka na Legiovlak na nádraží v Doksech, kde byl posádce předán umělý sníh potřebný bohužel nikoliv ke zchlazení, nýbrž do expozice. Naše přátele z posádky Legiovlaku je nutné na tomto místě obdivuhodně ocenit s jakou houževnatostí a obětavostí se věnovali návštěvníkům i za tropického počasí.

Po krátké (avšak velice milé) návštěvě bratří průvodců jsme se vydali do obce Kluky, kde byla na večer ve spolupráci s paní starostkou Skramuskou naplánována přednáška připomínající místního rodáka a čs. legionáře v Rusku Václava Rajchla, který byl před 105 lety, roku 1918 umučen bolševiky u stanice Vagaj.

Navzdory obávám, že by tropické počasí mohlo zapříčinit nízkou návštěvnost, se sál brzy naplnil. Nejprve vystoupil br. předseda Pilvousek s příspěvkem o naší organizaci, ve kterém přiblížil přítomným posluchačům historii ČsOL, naši náplň činnosti a celkové poslání organizace. Poté předal slovo br. Drábkovi, který se ve své přednášce věnoval osudům Václava Rajchla, zasazeným do kontextu historie čs. legie v Rusku.

Nakonec se slova ujal opět br. Pilvousek, aby promluvil o historických stejnokrojích. Následně byly zodpovězeny četné dotazy posluchačů, které se postupně přeměnily ve volnou diskusi.

Atmosféra byla nesmírně příjemná a diskuse zajímavá. Na samý závěr paní starostka nechala našim členům k nahlédnutí obecní kronikou. Za to, celou organizaci akce i výtečné občerstvení jí patří, stejně jako posluchačům, kteří dorazili v hojném počtu, náš dík.