Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

27.8. Dětský den s legionáři v Sýčině
3.9. Slavnostní obnova památníku Karla Bezdíčka v Trutnově
1.10. Vzpomínka na padlé hraničáře v Lužických horách

KNIHA

Obálka knihy

Finanční stráž na severu Čech

V minulých letech zorganizovala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské sérii tří výstav o historii sboru finanční stráže se zaměřením na oblast severních Čech. První výstava se uskutečnila v roce 2013 v České Lípě, druhá v roce 2015 ve Cvikově a výstavní trilogie byla zakončena v roce 2018 v Rumburku. Do rukou se Vám tímto dostává knižní podoba zmíněných výstav.

Více