Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

7.3. Vzpomínka na 170. výročí narození T. G. Masaryka
15.3. Vzpomínka na umučené důstojníky odbojové organizace Obrana národa.

KNIHA

Obálka knihy

Finanční stráž na severu Čech

V minulých letech zorganizovala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské sérii tří výstav o historii sboru finanční stráže se zaměřením na oblast severních Čech. První výstava se uskutečnila v roce 2013 v České Lípě, druhá v roce 2015 ve Cvikově a výstavní trilogie byla zakončena v roce 2018 v Rumburku. Do rukou se Vám tímto dostává knižní podoba zmíněných výstav.

Více