Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

19.10. Prezentace ČsOL na letišti Hradiště u Ralska
25.10. Vzpomínkové akce na události roku 1938 v Habarticích, Srbské a Heřmanicích.
28.10. Připomínka 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
30.11. Odhalení informační tabule a přednáška v Krásné Lípě

KNIHA

Obálka knihy

Finanční stráž na severu Čech

V minulých letech zorganizovala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské sérii tří výstav o historii sboru finanční stráže se zaměřením na oblast severních Čech. První výstava se uskutečnila v roce 2013 v České Lípě, druhá v roce 2015 ve Cvikově a výstavní trilogie byla zakončena v roce 2018 v Rumburku. Do rukou se Vám tímto dostává knižní podoba zmíněných výstav.

Více