Neformální setkání zájemců o historii finanční správy

Jaroslav Beneš 07.03.2019

Od pátečního odpoledne 22. února do soboty 23. února probíhalo v prostorách Stálé výstavní expozice historie celnictví v Plzni https://www.celnisprava.cz/cz/celni-muzeum/Stranky/vystavni-expozice-historie-celnictvi.aspx neformální setkání zájemců o historii finanční stráže, celnictví a finanční správy obecně. Za naši jednotu se zúčastnili bratři Jaroslav Beneš a Roman Wojciechowski.

Celý čas setkání byl vyplněn diskusemi nad dobovými fotografiemi, dokumenty, výstrojními a výzbrojními součástkami. Součástí musea je i knihovna a archiv, kde jsou, mimo jiné, uloženy staré časopisy celních úřadníků a finanční stráže. Témat k rozhovorům bylo tedy mnoho a diskuse by mohla trvat jistě i několik dní. Tolik času jsme ovšem bohužel neměli.

Je nutno říci, že takovéto osobní setkání s přáteli, většinou po dlouhé době, bylo velmi přínosné. Kromě nových informací a znalostí se utužily staré vztahy a navázaly nové. Také večerní páteční diskuse v nedaleké pizzerii U Veselých byla přínosná nejen pro nás, ale i pro některé další hosty restaurace. Dočkali jsme se i rundy panáků od obecenstva :-)

Plzeňská expozice o historii celnictví není příliš známa mezi širokou veřejností, což je ovšem velká škoda. Celá expozice je velmi vkusně zařízena a přibližuje historii celnictví od starých časů až vlastně po přítomnost. Jsou zde ukázky stejnokrojů z různých období, výstroje i výzbroje. Velmi zajímavé jsou i tabule označující v minulosti různé úřady finanční správy. Neméně zajímavá je i expozice platidel a takto bych mohl pokračovat i nadále. Lepší ovšem je do Plzně se vypravit osobně.

Doufám tedy, že se s kolegy zase brzy uvidíme, ať již v plzeňské expozici, tak při jiné příležitosti.