Vojenský umělecký soubor Ondráš v Mladé Boleslavi

Michal Beneš 09.12.2018

Zahájení cyklu veřejných akcí k připomenutí výročí vzniku samostatného státu bylo v Mladé Boleslavi odstartováno vystoupením Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Tento, dnes již unikátní folklórní soubor, přijal naše pozvání na středu 24. října do Domu kultury města Mladá Boleslav, přičemž přilákal stovky diváků.

Před vlastním vystoupením se úvodního slova ujal tajemník Československé obce legionářské a místopředseda Jednoty v Mladé Boleslavi br. Jiří Filip a dále předseda Jednoty Mladá Boleslav br. Tomáš Pilvousek. Za zvuků husitského chorálu „Ktož sú boží bojovníci“ byly slavnostně přineseny vlajky České republiky a města Mladá Boleslav, které byly instalovány na pódium k vystupujícímu souboru.

V rámci vlastního vystoupení v Mladé Boleslavi představil soubor pořad Tanečních miniatur, tedy přes hodinu a půl trvající cyklus nejenom tanečních, ale i lidových hudebních čísel z folklorních tradic Čech, Moravy a Slezska, ale také Slovenska či Rumunska.

Po vystoupení souboru pokračoval program v místní restauraci Felície, kde proběhlo setkání starostů blízkých měst a obcí, které pozvalo město Mladá Boleslav. Setkání doprovázela cimbálovka souboru Ondráš, která navodila slavnostní a velmi příjemnou atmosféru.

Vlastní realizace celé akce by nebyla možná díky podpoře Kultury města Mladá Boleslav, a proto jí touto cestou děkujeme za pomoc a příkladnou spolupráci.