Komponovaný večer se čtením z legionářských deníků

Jan Juřena 09.12.2018

Program říjnových oslav, při kterých jsme si připomínali 100 let od vzniku republiky, naše jednota zakončila komponovaným večerem ve sklepeních mladoboleslavského hradu. Ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska jsme připravili čtení z legionářských zápisníků a deníků. Večerem provázel předseda mladoboleslavské jednoty ČsOL Tomáš Pilvousek. Z legionářských pamětí pak četl herec mladoboleslavského divadla Petr Bucháček. Během večera zazněly poutavé vzpomínky Františka Lupínka, který bojoval v řadách mladoboleslavského pěšího pluku č. 36; Josefa Antoše z Mladé Boleslavi, který bojoval v Rotě Nazdar; Jaroslava Bukvičky, jenž sepsal vzpomínky na svou účast v bitvě u Zborova a přepadení legionářského vlaku u Zlatoustu; italského legionáře a umučeného odbojáře z Mauthausenu Václava Marečka a vzpomínky Josefa Jeřábka z Pískové Lhoty na bitvu u Terronu. Komponovaný večer za svitu svíček ve sklepeních mladoboleslavského hradu byl důstojnou tečkou za dlouhou řadou programů v rámci výročí vzniku republiky, na kterých se v letošním roce naše jednota spolupodílela, nebo je přímo organizovala.