Skončila výstava o finanční stráži v muzeu v Rumburku

Jaroslav Beneš 30.11.2018

V sobotu 3. listopadu skončila výstava o historii finanční stráže v rumburském museu. Plošným rozsahem nešlo o velkou výstavu, museum nemělo vhodnější prostory, ovšem ale i ta jedna výstavní místnost s předsálím byla nabita informacemi a zajímavými exponáty a to jak z období rakousko-uherské, tak i československé finanční stráže.

Výstava ukázala široké veřejnost nepříliš známé téma, tedy průřez historií sboru finanční stráže. Těší mě, že výstavu navštívilo i značné množství potomků bývalých strážců naší hranice. S některými z nich jsem měl možnost osobně pohovořit o službě jejich tatínků či dědečků u sboru finanční stráže. Tyto neformální a často velmi milé diskuse vždy rozšířily obzory obou dvou stran. Celkově bylo vidět, že téma výstavy veřejnost zaujalo a bylo by jistě vhodné, kdyby v některém zdejším museu vznikla stálá výstava o finanční stráži. Nejlépe i s regionálním zaměřením. Protože právě regionální zaměření naší výstavy bylo obecenstvem kvitováno s povděkem. Často na starých snímcích poznávali své předky, domy, kde bydleli jako malí, či se jen dozvěděli další zajímavé informace k místu, kde žijí. A to je dobře. Znát historii svého kraje, vážit si místa kde žiji a chovat se k němu slušně, to dnes pod tlakem globalizace a multikulturalismu velmi chybí.

Šluknovský výběžek je historicky velmi spjatý s finanční stráží a snad se někdy dočkáme další výstavy na podobné téma. A když ne, v budoucnu jistě výstavu o historii sboru finanční stráže, která více jak sto let střežila naše hranice, zase zopakujeme.

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat paní Ester Sadivové, za její všestrannou podporu. Bez ní by výstava snad ani nemohla vzniknout. Děkuji.