Výukový program pro studenty mladoboleslavských škol

Pavel Prokopec 29.11.2018

Dne 26. října 2018 ke stoletému výročí vzniku republiky uspořádala ČsOL, Jednota Mladá Boleslav v Domě kultury program pro žáky základních a středních škol. Této akce, která proběhla v době od 08:00 do 14:00 hod., se celkem zúčastnilo něco kolem 600 žáků z celého regionu. Celá akce byla zakončena vysazením lípy v parku pod Domem kultury.

Skupiny žáků z různých škol se střídaly po 60 minutách. V úvodní části byli žáci přivítáni bratrem Tomášem Pilvousek, který je krátce seznámil s historií a vznikem Československa, i s významným datem – 28. říjnem 1918. Následně se žáci rozdělili do skupin, které se střídaly na jednotlivých stanovištích. Všichni tak měli možnost se nejen seznámit se zbraněmi z 1. světové války, ale také si je zblízka prohlédnout a potěžkat. Další stanoviště s legionářskými uniformami bylo velmi atraktivní – kdo chtěl, mohl si uniformu vyzkoušet a na vlastní kůži zkusit, jak bylo složité se v uniformě pohybovat. Třetí a čtvrté stanoviště se týkalo spíše historie – na jednom žáci shlédli okomentovaný dokumentární film z 1. sv. v. a na druhém byli všichni seznámeni s akcemi, které pořádá Obec legionářská k udržení legionářských tradic, ke kterým se hrdě hlásí a které jsou pro výchovu budoucích generací velmi důležité. Na posledním stanovišti žáci hovořili o tom, co nového se dozvěděli, jaký význam v dějinách má 28. říjen 1918 a jaký je odkaz tohoto data do současnosti.

Mohu konstatovat, že nás překvapil u většiny žáků zájem o akci. Žáci byli až na výjimky ukáznění a měli povědomí o historických událostech. Nejlépe připraveni a nejvíce znalostí měli žáci základních škol a gymnázia.