Šavle mužstva finanční stráže s kolkovaným portepé z období vzniku republiky

Jaroslav Beneš 15.12.2020

Příslušníci finanční stráže v bývalé monarchii používali šavle jako součást své výzbroje. Provedení i způsob nošení šavlí se v čase měnil a vyvíjel. Obecně se dá ale říci, že pro standartní pěší zemskou službu používali úředníci šavle shodné s těmi, které nosili důstojníci pěchoty, mužstvo pak používalo šavle, které odpovídaly šavlím poddůstojníků pěchoty. Příslušníci finanční stráže v jiných službách, například jízdní, nebo ve službě na moři, používali pak šavle jiných vzorů.

Charakteristickým rysem šavlí mužstva finanční stráže byla kůží potažená pochva. Takovéto šavle nosili všichni příslušníci mužstva mimo vrchních respicientů. Ti, jako zdůraznění své nejvyšší hodnosti u mužstva, požívali výsady, nosit šavle stejné, jako úředníci.

Šavle mužstva finanční stráže z naší sbírky na první pohled vychází ze šavlí poddůstojníků pěchoty vz. 1861. Je tedy mírně zakřivená, jednosečná s dřevěnou, kůží potaženou, rukojetí a s esovitě prohnutým košem. Šavle pro finanční stráž označovaná jako vz. 1864 byla charakteristická již zmíněnou kůží potaženou kovovou pochvou s ozdobným kováním z bílého kovu.

Portepé se zhotovovalo ze zeleného hedvábí a tvarově bylo shodné s úřednickým. Otevřený střapec nebyl vyztužen drátěným skeletem, třásně se zhotovovaly ze zeleného hedvábí. Respicienti a vrchní respicienti měli navíc na úponu střapce na obou stranách vyšitého stříbrného císařského orla. Posuvný upevňovací kroužek byl také stříbrný.

Po rozpadu monarchie a vzniku republiky nařídilo ministerstvo financí v roce 1919 úpravu, tedy odrakouštění (tzv. kolkování) stejnokrojů finanční stráže. U portepé bylo nařízeno odstranit císařské orlíčky. V případě vyšitých hedvábných orlíčků by jejich fyzické odstranění bylo náročné, proto majitel naší šavle volil jinou metodu. Zakryl orlíčky na úponu střapce proužkem trikolory.

Nošení šavlí rakouských vzorů skončilo u finanční stráže v roce 1920, kdy byly u sboru zavedeny zcela nové stejnokroje. Stejnokroje navazující na jiné tradice a podobné těm, jaké v té době již nosila armáda. Staré rakouské, kolkované, stejnokroje bylo u pohraniční finanční stráže povoleno donášet nejdéle do konce roku 1920.

Šavle se k finanční stráži vrátily až ve 30. letech, ale již jen jako poboční zbraň, ozdoba, pro slavnostní příležitosti a mimo službu. Šlo o klasické československé šavle vz. 24.