Legitimácia příslušníka finančnej stráže

Jaroslav Beneš 15.12.2020

Legitimace, tedy průkazka, příslušníka sboru finanční stráže na Slovensku z roku 1947. Podobné průkazky se vydávaly pro příslušníky sboru až po druhé světové válce. V meziválečném Československa, ani před tím v Rakousku-Uhersku, takovéto průkazky nebyly potřeba, neboť pro prokázání příslušnosti ke sboru stačilo požívání stejnokroje. Pouze ve výjimečných případech, kdy příslušník finanční stráže vykonával službu v civilním oděvu, musel mít u sebe potvrzení. Tedy řádně sepsaný a podepsaný doklad o tom, že je příslušníkem sboru a že vykonává službu v civilním oděvu. Nevíme, zda se někde příklad takového potvrzení do dnešních dnů dochoval, nám jeho existence známa není.

Z poválečného období jsou dnes známy nejvíce průkazky vydávané v Českých zemích, tzv. osobní průkazy. Tvořil je přehnutý obdélník ze zeleného kartonu a mimo fotografie obsahoval i další základní údaje. Takovéto osobní průkazy vydávalo Zemské finanční ředitelství v Praze a Brně. Průkazku z naší sbírky vydalo Bratislavské Povereníctvo financií (Pověřenectvo financí). To v poválečné dvojkolejné státní správě vykonávalo na Slovensku i činnost Zemského finančního ředitelství. Tato naše průkazka je mnohem lépe provedená než ty z Českých zemí. A i když obě provedení jsou po stránce obsahové zcela shodné, slovenská průkazka má tvrdé desky a celkově hodnotnější a trvanlivější zpracování.

Jozef Pastorák, kterému naše průkazka patřila, sloužil u finanční stráže od 1. května 1934. Po rozbití Československa v březnu 1939 pokračoval ve službě ve Slovenské republice a po osvobození sloužil ve sboru dál. Tato jeho dochovaná průkazka je velmi unikátní, neznáme žádnou jinou podobnou.